Gởi đến HĐQT và các thành viên

Nguyễn Quang Lộc

Thành viên thường
Lúc còn nhỏ tuổi rất yêu đất nước, con người nước Liên Xô( Nga), bỡi vì họ có truyền thống văn hóa- nghệ thuât xuất sắc, có tấm lòng yêu nước vĩ đại. Đặc biệt đất nước và nhân dân Xô Viết đã giúp đỡ nhân dân Việt Nam rất nhiếu cả vật chất - tinh thần và cả xương máu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước. Hôm nay nhờ tổ chức cộng đồng yêu phim phim nước Nga, tôi đã được xem nhiều phim rất hay mà gần 25 năm nay mới được xem lại. Xin trân trọng cảm ơn và cầu chúc tất cả thành viên sức khỏe hạnh phúc
 
Top