Tâm sự Kỷ niệm buồn thời SV Nga và chuyện chặt cây tại Hà Nội

Google

Thành viên xác nhận
NHỚ LẠI KỶ NIỆM BUỒN THỜI SV Ở NGA NHÂN VỤ HÀ HỘI CHẶT HÀNG NGHÌN CÂY CỔ THỤ

Tất cả sinh viên Việt Nam học ở ĐHSP Oriol, Nga đầu những năm 80 đều biết câu chuyện về một chàng trai ĐHSPNN Hà Nội sang thực tập tiếng Nga đến dịp lễ Noel chặt ngọn cây tùng trong công viên của trường để tặng cho bạn gái người Nga.
Sự việc đến tai các thầy, hình như cô gái đó hay bạn của cô đã báo cho nhà trường biết. Thầy chủ nhiệm khoa nước ngoài đã tập trung tất cả sinh viên VN lại để giáo huấn. Anh sinh viên kia xin lỗi nhưng cãi lại, là rồi cây lại mọc cành khác.
Thầy dạy sâu cay và châm biếm. Thầy nói đây không phải xứ nhiệt đới như VN. Chúng tôi phải chăm sóc 30 năm cây mới lên được một chút. Chả nhẽ các anh không hiểu điều đó sao? Chả nhẽ tôi phải dạy các anh là con người thì đi bằng hai chân hay bằng cả tứ chi. ( Nguyên văn: Человек ходит на двух или четырёх четвертях?)
Thật là nhục.


Văn hào Maksim Gorky đã từng nói: Sự phát khùng của những con người quả cảm là trí khôn của cuộc đời.
Безумство храбрых _ вот мудрость жизни.
 

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Còn sự phát khùng của những thằng bệnh hoạn là nỗi khốn nạn của cuộc đời!!!!
 

Phan Huy Chung

Thành viên thân thiết
Наш Друг
Còn sự phát khùng của những thằng bệnh hoạn là nỗi khốn nạn của cuộc đời!!!!
Em cũng bắt chước Gorki tý:
Безумство дураков _ вот беда жизни.
 
Top