Tâm sự Nước nga và người nga

Khiêm Hạ Thái Sơn

Quản lý thực tập
Thành viên BQT
Сотрудник
Bạn nói vậy càng khiến tôi buồn...tôi nhớ thời gian mình học bên đó, với ước mơ, khát vọng...Thực sự lúc đó tôi thấy mình mới tồn tại, mới thực sự là sống...còn giờ nghĩ thấy cay mắt...một xã hội "công bằng", người với người "yêu thương" nhau quá, "tốt đẹp" quá, tốt muốn tắc thở!!!!
 
Top