Thônng tin đoàn bay 13/3

Huong vu thi thu

Thành viên thường
Thông tin đoàn bay 13/3!
Thủ tục chuyển đảng:
các bạn sau khi hoàn thành xong thủ tục chuyển đảng tại cơ quan hoặc tại địa phương nơi sinh hoạt thì mang toàn bộ hồ sơ niêm phong đến 78 Phan Đình Phùng để nhận phiếu chuyển sh đảng ra nước mình học tập!
 

Attachments

  • Thong bao doan di ngay 13_10_2015.pdf
    1.6 MB · Đọc: 282
Top