Cụm 1 | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Cụm 1

Các trường đại học thuộc cụm I tại Moskva

 1. ĐH Nghiên cứu công nghệ quốc gia MISIS

  Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 2. Mỏ địa chất Mátxcơva

  Московский государственный горный университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 3. CĐ ĐHTH Hữu nghị các dân tộc Nga

  Российский университет дружбы народов
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 4. CĐ ĐHQHQT Mátxcơva MGIMO

  Московский государственный институт международных отношений
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. ĐHSPQG Mátxcơva

  Московский педагогический государственный университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 6. Ngoại giao đoàn

  Ngoại giao đoàn
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)