Cụm 3 | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Cụm 3

Các trường đại học thuộc cụm III tại Moskva

 1. ĐH "MEPhI"

  ĐH nghiên cứu quốc gia về năng lượng nguyên tử "MEPhI" Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ»
  Đề tài thảo luận:
  3
  Bài viết:
  3
 2. ĐH giao thông đường sắt Mátxcơva MIIT

  Московский государственный университет путей сообщения
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 3. ĐH giao thông đường bộ MADI

  Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 4. ĐH Tài Chính Mátxcơva - FA

  Финансовый Университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. ĐH kinh tế Nga Plexanov/MESI

  Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 6. ĐH Chế tạo máy Matxcova MAMI

  Московский государственный машиностроительный университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)