Cụm 4 | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Cụm 4

Các trường đại học thuộc cụm IV tại Moskva

 1. Viện tiếng Nga Puskin

  Viện Tiếng Nga Quốc gia mang tên Pushkin (Государственный институт русского языка имени А. С. Пушкина)
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 2. ĐH hóa tinh vi Mátxcơva

  Mосковский государственный университет тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
 3. ĐH dầu khí Gubkin

  ĐH Dầu khí Gubkin (Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина)
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  3
 4. ĐH Địa chất thăm dò quốc gia Nga

  МГРИ-Московский геологоразведочный институт РГГРУ - Российский государственный геологоразведочный университет
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  3
 5. ĐH y quốc gia Mátxcova Sêchnov

  Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 6. ĐH y nghiên cứu quốc gia Pirogov

  Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)