Санкт-Петербург | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Санкт-Петербург

Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Xanh Pê-téc-bua

 1. Về Saint Petersburg

  Hoạt động thành phố, danh lam thắng cảnh, những điểm đến, thông tin về thành phố Saint Petersburg.
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
 2. Hoạt động sinh viên Saint Petersburg

  Hoạt động chung của sinh viên tại thành phố Saint Petersburg
  Đề tài thảo luận:
  2
  Bài viết:
  2