Trường đại học tại Astrakhan | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Trường đại học tại Astrakhan

Thông tin về các trường đại học tại Astrakhan

 1. ĐH tổng hợp kỹ thuật quốc gia Astrakhan

  Астраханский Государственный Технический Университет
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
 2. Đh tổng hợp quốc gia Astrakhan

  Астраханский государственный университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 3. ĐH tổng hợp y khoa quốc gia Astrakhan

  Астраханский государственный медицинский университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)

Trang này được tìm thấy qua các cụm từ:

 1. đại học tổng hợp astrakhan

  ,
 2. đại học tổng hợp atrakrhan

  ,
 3. dai hoc astrakhan