Trường đại học tại Irkutsk | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Trường đại học tại Irkutsk

Thông tin về các trường đại học tại Irkutsk

 1. ĐH kỹ thuật quốc gia Irkutsk

  17. Иркутский государственный технический университет (ИРНИТУ)
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  4