Trường đại học tại Rostov on Don | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Trường đại học tại Rostov on Don

Thông tin về các trường đại học tại Rostov on Don

 1. ĐH Tổng hợp kỹ thuật Sông Đông

  Ростовский технический университет (DGTU)
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 2. ĐH Xây dựng Rostov

  Ростовкий государственный строительский университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 3. ĐH Kinh tế Rostov

  ĐH Kinh tế Rostov
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 4. ĐH tổng hợp Nam Liên Bang

  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. ĐH Bách khoa miền Nam LB Nga M.I. Platov

  Đại học Bách khoa miền Nam Liên bang Nga mang tên M.I. Platov
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 6. ĐH Miền Nam LB Nga, tp. Taganrog

  Đại học Miền Nam Liên Bang Nga tại thành phố Taganrog
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)