Trường đại học tại Tyumen | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Trường đại học tại Tyumen

Thông tin về các trường đại học tại Tyumen

 1. ĐH Tổng hợp bang Tyumen

  Тюменский государственный университет
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 2. ĐH Công nghiệp Tyumen

  Bào gồm Trường đại học xây dựng và kiến trúc Tyumen và Đại học dầu khí Tyumen
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 3. ĐH Y Tyumen

  Trường Đại học Y Tyumen
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)