Vùng LB phía nam | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Vùng LB phía nam

Các thành phố thuộc vùng liên bang phía nam

 1. Волгоград

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Volgograd
 2. Пятигорск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Piatigorsk
  Mới nhất: Đại học Y-Dược Pyatigorck minntung, 16 Tháng năm 2016
 3. Элиста

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Elista
  Mới nhất: Truong Dai hoc Tong hop Kalmyk Hồng Nhung, 13 Tháng sáu 2016