Vùng LB Siberi | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Vùng LB Siberi

Các thành phố thuộc vùng liên bang Siberi

 1. Новосибирск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Novosibirsk
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
  Mới nhất: Nhờ trợ giúp Phan Van Tuan, 29 Tháng năm 2017
 2. Томск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tomsk
 3. Иркутск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Irkutsk
 4. Омск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Omsk
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. Красноярск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Krasnoyarsk
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)