Vùng LB trung tâm | Đất nước Nga - Cộng đồng quan tâm, yêu mến nước Nga

Vùng LB trung tâm

Các thành phố thuộc vùng liên bang trung tâm

 1. Обнинск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Obninsk
 2. Воронеж

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Voronezh
 3. Тула

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tula
 4. Владимир

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Vladimir.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 5. Тамбов

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tambov..
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 6. Иваново

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Ivanovo.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 7. Калуга

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kaluga.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 8. Тверь

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Tver.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 9. Смоленск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Smolensk.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 10. Курск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Kursk.
  Đề tài thảo luận:
  1
  Bài viết:
  1
 11. Ярославь

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Yaroslav. .
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 12. Рязань

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố.Ryazan
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 13. Брянск

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Bryansk.
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 14. Белгород

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Belgorod
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)
 15. Липецк

  Giao lưu, hoạt động sinh viên các trường tại thành phố Lipetsk
  Đề tài thảo luận:
  0
  Bài viết:
  0
  (Chưa có bài viết nào)