Cách mạng màu Romania 1989 lật đổ chế độ Ceausescu (Phim tài liệu)

Details

29 Tháng năm 2015 lúc 18:15
Đăng bởi Dmitri Tran
Tư liệu còn ít được biết đến về chính biến tháng 12 năm 1989 tại Romania mà cho đến nay vẫn còn tính thời sự (Quan điểm của tác giả không phải hoàn toàn trùng với chính kiến của người dịch).
1     1     2,707
Top