Lễ duyệt binh mừng 73 năm chiến thắng phát - xít tại Quảng trường Đỏ (Thuyết minh HTV9)

No comments have been found at this time

Details

9 Tháng năm 2018 lúc 16:49
Đăng bởi vinhtq
LỄ DUYỆT BINH KỈ NIỆM 73 NĂM CHIẾN THẮNG PHÁT-XÍT TẠI QUẢNG TRƯỜNG ĐỎ (NGA) - BẢN THUYẾT MINH HTV9

KỶ NIỆM 73 NĂM NGÀY CHIẾN THẮNG PHÁT-XÍT - CUỘC CHIẾN TRANH VỆ QUỐC VĨ ĐẠI CỦA NHÂN DÂN LIÊN XÔ ĐÃ CỨU LOÀI NGƯỜI KHỎI THẢM HỌA PHÁT-XÍT (9/5/1945 - 9/5/2018)
0     0     3,344
Top